ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA: 210

PREDSEDNIK DRUŠTVAJože ŠTEPEC

TAJNICA: Anja MRHAR
BLAGAJNIČARKA: Darinka Krevs
PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA: Bojan Mlakar

 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA:

Miran JURAK – Gorenjska gora

Mirko ŽEFRAN – Zagrič, Sevno, Stara gora, Pungrt                                                                                                                                   

Daniela ŠTREMPFELJ – Debeli hrib

Jože VENCELJ – Krvica, Nišče, Zagorica

Milan BREGAR – Moravška gora, Orešje, Brinje, Mahnice, Cirnik

Peter ZAMAN – Gobnik, Čateška gora, Štorovje, Kamni vrh, Gabrska gora

Anja MRHAR – Sejenice, Cerušček, Goljek

Tomaž GABRIJEL – Razbore, Čatež, Zaplaz 

Bojan ZOREC – Medvedjek

Franci KRESAL – Trnič

Zlata ZAVRL – Zemljica, Pesek, Križ, Črni potok  

Darinka Krevs – član UO

 

Nadzorni odbor – predsednik Bojan MLAKAR, člana Edo NOVAK, Jože KORELC

Častno razsodiščeDane ŠTREMPFELJ, Hendrik URBIČ, Jože MIKLIČ in namestnika              Jože KLEMENČIČ,  Stane LONGAR  

 

Vodja degustacijske sekcije: Mirko ŽEFRAN

Vodja laboratorija: Daniela ŠTREMPFELJ    

Gospodar doma: Silvo FILIPIČ