DRUŠTVENO OCENJEVANJE VIN 2019

V soboto, 16. marca 2019, je Vinogradniško turistično društvo Čatež pod Zaplazom organiziralo društveno ocenjevanje vin, ki je potekalo v CŠOD Čebelica na Čatežu. Vina sta ocenjevali dve 7 oz. 5 članski komisiji, ocenili sta 123 vzorcev vin članov domačega društva in 12 vzorcev vin izven konkurence članov pobratenega vinogradniško-sadjarskega društva Poljčane. Največ je bilo cvičkov, 51 vzorcev, 49 rdečih, sortnih vin, od tega 41 modrih frankinj ter 23 vzorcev belih vin.
Najvišjo oceno 18,30 je dosegel Dane Štrempfelj za vino Modra Frankinja, letnik 2016, pri vinih izven konkurence pa družina Gaber s pobratenega vinogradniško-sadjarskega društva Poljčane za vino Beli Pinot, jagodni izbor in sicer 18,97.
Ocenjevalni komisiji:
1. Ivanka Badovinac- predsednica 1. komisije, člani: Mirko Žefran, Jože Vencelj, Daniela Štrempfelj, Franc Kresal, Ivan Vocovnik, Tatjana Piškur
2. dr. Mojmir Wondra- predsednik 2. komisije, člani: Brane Granda, Matej Granda, Tomo Zupan, Stane Pekolj.
Tehnična komisija: Bogomir Mlakar – predsednik, člani: Jože Medvešek, Anton Povhe, Kazimir Babič, Milan Korošec, Pepca Žefran, Zlata Zavrl, Edo Pancar, Silvo Filipič.
Računalniška podpora:Tone Zupančič

Čestitamo vsem vinogradnicam in vinogradnikom za dosežene rezultate!

Priponka: Rezultati ocenjevanja vin