Ocenjevanje vin letnika 2017 Čatež pod Zaplazom

V letniku 2017 marsikateremu vinogradu ni prizanesla spomladanska pozeba in toča. V poletnih mesecih pa so suša in visoke temperature narekovale hitro dozorevanje in zgodnjo trgatev. Velik problem na področju Čateža je predstavljala toča, ki je pustošila po tamkajšnjih vinogradih tik pred trgatvijo. Zdravstveno stanje grozdja po toči je bilo v marsikaterem vinogradu oporečno. Grozdne jagode so bile poškodovane, temperature visoke in to je pripeljalo do bolezenskega stanja že v vinogradu. Vse nežlahtne kvasovke in bakterije so imele odlične pogoje za delo in pojavilo se je bolezensko stanje – etil acetat, ocetni cik ter ponekod tudi gniloba. Zaradi bolezni grozdja, je bilo posledično tudi veliko bolezni vina (cik), do katerih je prišlo zaradi toče in premajhne pozornosti v času predelave (poškodovano grozdje, spontana fermentacija ali zastoj) in maceracije ter prepozen prvi pretok.

Zato priporočam, da v primeru pozne toče ukrepate takoj! Če je grozdje kolikor toliko primerno za trgatev, ga je potrebno nemudoma potrgati in hitro predelati. Grozdje in mošt po možnosti dobro ohladiti in uporabiti večji odmerek žvepla, že na grozdju in v moštu. Hiter start fermentacije z dobro pripravljenim, vitalnim kvasnim nastavkom in po končani fermentaciji takoj opraviti prvi pretok z dodatkom večjega odmerka žvepla.

Sicer pa je bilo leto precej ugodno za vinogradnika, kjer ni bilo toče, zato pa toliko bolj zahtevno za vinarja, saj je moral pokazati veliko znanja, izkušenj in spretnosti za pridelavo dobre kakovosti vina. Številni vinarji so izkoristili »dobre razmere« in donegovali odlična vina, nekateri pa nekoliko manj. Težavnost letnika se je pokazala tudi v kakovosti cvička. Na eni strani so bili zelo bogati, sadni in sveži cvički, na drugi strani pa preveč grobi in nekoliko svetlejši, kar je posledica slabše predelave grozdja in neustrezne tipizacije. Zato bo potrebno še nekoliko nege, da bodo cvički bolj harmonični in gladki.

V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom in vinarjem za doseženo kakovost in odličja. Organizatorjem pa se ob tej priložnosti zahvaljujem za vabilo in za izkazano zaupanje

Ivanka Badovinac